Bilder:
Exteriör - Interiör - Höstbilder - Flygfoto

     

 

Exteriört och interiört foto vid husförsäljning - hösten 2005
(bilder Höst samt Flyg av andra fotografer).

Foto: Magdalena Andersson